ת
ש
ר
ק
צ
פ
ע
ס
נ
מ
ל
כ
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
   

 


 

  א 
  אשר גניס  
  ב 
 
  ג 
 
 
  ד 
 
  ה 
 
  ו 
  וינברג לאה  
  וינברג לאה  
 
  ז 
  ח 
  ט 
למעלה
  י 
  כ 
  כהן דורון ז"ל  
  ל 
  מ 
  מחזור ט"ו  
  נ 
     
  ס 
  סולומונוביץ' מלכה  
  סמולקין רומן  
  ע 
  פ 
  פלדמן יעל  
  צ 
  ק 
  ר 
  ש 
  משפחת שפירא  
  שולמן עידן  
  שפירא פנינה  
  שפירא איילה  
למעלה
  ת